Friday, December 19, 2008

Mga Dyosa ng Bahay: Foreword and Reflection

Ano ang mangyayari kung ang isang mata-pobreng Amerikana ay magiging syota ng isang desperadong wanna-be-Pinay Pinoy? Paano kaya tatanggapin ng mga kamag-anak ng Pilipinang ‘to ang balitang uuwi ang magsyota para magbakasyon sa Pilipinas? Magki-klik kaya ang pamilyang Juan de la Cruz kay Auntie Sam? O posible bang iiba ang ihip ng hanging habagat?

This is Mga Dyosa ng Bahay, a short story written in partial fulfillment of the requirements in Communication Arts IV – Filipino for the 3rd grading period. Split into seven chapters in its unpublished form for the purpose of an organized blogspace, it tackles the... well, never mind.

Read along and be bedazzled by my first full-length Filipino work.

Oh, and by the way, if you’re from Huasiong, feel free to laugh out loud. *wink*

*    *    *    *    *

Nagsilbing mga inspirasyon ng kuwentong ito ang mga PRISAA at High School Week declamation pieces ng aking dalubhasang batchmate na si Marielle Karina Barredo, ilan sa aking mga guro sa paaralan (na ang mga pangalan ay hindi ko na isusulat dito pero sigurado akong kilala niyo na rin), ang dalawa kong napakagandang tiyahin sa father’s side, at pati na rin ang mga isinulat ni Bob Ong sa kanyang aklat na ABNKKBSNPLAko.

Ang pamagat ng kuwento na “Mga Dyosa ng Bahay” ay tumutukoy sa apat na mga babae (well, technically, dalawang senyorita at dalawang bading) na direktang may kinalaman sa buhay ng pangunahing tauhan na si Janet. Ito ay dahil rin sa kanilang mga pag-uugali at sa kanilang pagtatrato kay Janet, na parang mga dyosa.

Ilan sa mga kahirapan sa pagsulat ng kuwentong ito ay ang consistency sa paggamit ng “mestisong Filipino” – sa tamang paghalu-halo ng Ingles at Filipino – pati na rin sa paggawa ng mga karakter at sa pagsulat ng kanilang mga linya, na pawang dapat makatotohanan at believable.

No comments: